.

Historia

_______________________________

Vuonna 1899 perustettu Varsinais-Suomen Kansanopisto sijaitsee rauhallisella, puistomaisella paikalla Paimion keskustassa. Opiston toiminta on alkanut vuonna 1899 ja päärakennus on valmistunut 17.10.1906. Päärakennus on edustaa hirsirakentamisen taitoa ja museoviraston suojeleman, nelikerroksisen rakennuksen ulkoasuun on tehty vain vähäisiä muutoksia. Opiston ensimmäisenä omistajana toimi Varsinais-Suomen Kansanopiston Kannatusyhdistys, mutta vuodesta 1966 lähtien omistajayhteisönä on toiminut Varsinais-Suomen Aikuiskoulutussäätiö.

Varsinais-Suomen Kansanopistolla, VSKO:lla opintolinjat ovat valmentavaa ja jatko-opintoihin tähtäävää koulutusta taiteen eri aloilta. Lukuvuoden pituisten linjojen lisäksi opistolla järjestetään eriaiheisia lyhytkursseja. VSKO:n arvot perustuvat humanismiin, ekologisuuteen ja kansainvälisyyteen. Majoitus- ja juhlapalveluita on tuotettu VSKO:n tiloissa koko opiston toiminnan ajan, mutta 1970- luvulla vahvistettiin kapasiteettia majoitus- ja juhlapalveluiden tarjoajana.

Vasta valmistuneesta opistorakennuksesta otettiin valokuva ja teetettiin postikortti. Rakennus valmistui lokakuussa 1906, mutta hirsirakenteiden annettiin painua muutama vuosi ennen kuin niiden pinta viimeisteltiin vuorilaudoituksella. Tästä syystä kuvassa ulkoseinät ovat vielä maalaamatonta hirsipintaa, joka laudoitettiin kesällä 1908. Talo tehtiin kaksikerroksiseksi, mutta myöhemmin käyttöön otettiin tiloja sekä kellarista että ullakolta, joten rakennuksessa on ollut toimintaa neljässä kerroksessa. Kuva on Helena Moision hallussa oleva postikortti. Se on lähetetty hänen isälleen Kyröön Paimiosta, postileiman päivämäärä on 17.3.1908. (Alifrosti 1999: 83.)

Isänmaallisuuden kasvattaminen oli kansanopistojen yhtenä tärkeimpänä tavoitteena. Toisen maailmansodan aikana opisto toimi rakennuksena sotilaskäytössä. Talvisodan ajan rakennus oli Varsinais-Suomalaisen suojeluskuntapiirin käytössä, jatkosodan aikana siitä tehtiin Inkerinmaalta siirrettyjen sotapakolaisten asuntola ja sairaala. Kuvassa Lotta Svärdin Varsinais-Suomen piirin kurssilaisia kesällä 1930 opiston edustalla. Opiston portailla keskimmäisenä seisoo johtaja Juho Päiviö. Yksityiskuva.